Ceník


Ceny za služby stanovujeme buď paušální měsíční dle množství zpracovávaných dokladů po dohodě s klientem nebo položkově. Zastupování na úřadech a advokátní služby mohou být honorovány také buď paušálem nebo v hodinové sazbě 1.500 – 2.000 Kč.

Tento způsob stanovení ceny je vhodný pro malé firmy, u kterých se neúčtuje o různých speciálních činnostech.

V ceně za zpracování mezd je zahrnut i styk s pojišťovnami při kontrole a různé vyplňování formulářů zaměstnancům, pokud žádají o sociální dávky, hypotéky nebo důchod. Přičemž 1 položkou se rozumí 1 doklad (tj. 1 faktura, jeden pokladní paragon, 1 řádek na výpise z banky – všechny měsíční poplatky sčítáme do 1 položky, 1 zápis odepisování hmotného majetku apod.).

Základní ceník

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

 • vedení "podvojného" účetnictví
 • evidence majetku, leasingu
 • zhotovení účetní+daňové závěrky
 • zpracování povinných záznamů, evidencí apod. ve vztahu k DPH
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klientů
 • ve formě pro společnosti a pro FO účtující "podvojně"
 • převzetí 1 000 – 5 000 Kč (dle rozsahu a aktuálního stavu)
 • do 50 položek v deníku (měsíčně) 1 000 Kč
 • nad 50 položek v deníku (měsíčně) 40 Kč/1 položka
 • roční závěrka + přiznání k DPPO+přílohy+odeslání na OR 4 000 - 5 000 Kč

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE 

 • zpracování daňové evidence pro FO (dříve jednoduché účetnictví)
 • zpracování všech povinných záznamů, evidncí apod. ve vztahu k DPH
 • převzetí evidence 500 – 1 000 Kč (dle rozsahu)
 • vedení do 20 položek (měsíčně) v deníku 500 Kč paušál
 • nad 20 položek v deníku (měsíčně) 20 Kč/1pol. paušál
 • roční závěrka, zpracování DPFO + přehledy 3 000 Kč

ZPRACOVÁNÍ MEZD 

 • kompletní měsíční agenda mezd, včetně přehledů na pojišťovny a komunikace elektronické, písemné a ústní
 • 350 Kč / 1 mzda, měsíčně, včetně všech povinných přehledů a hlášení 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 

 • dle požadavku klienta
 • zpracování daňových přiznání ke všem daním
 • zastupování před správcem daně
 • komunikace se správcem daně prostřednictvím naší DS
 • měsíční paušál 1 000 – 2 000 Kč / měsíčně včetně zastupování na FÚ + pojišťovnách na základě plné moci – platí v případě vedení účetnictví
 • hodinová sazba 1 500 Kč

ZPRACOVÁNÍ DPH 

 • evidence
 • přenesení daňové povinnosti
 • souhrnné hlášení apod.
 • zpracování přiznání k DPH 1 000 Kč/1 ks
 • DPH + KH 500 Kč/1 ks

OSTATNÍ 

 • dle dohody