Gestum Tax poskytuje následující služby

Své služby poskytujeme fyzickým a právnickým osobám, jak občanům České republiky, tak daňovým nerezidentům, tedy cizincům podnikajícím v ČR a odvádějícím daně tamtéž. Specializujeme se také na daňový a účetnický servis pro fyzické osoby s příjmy z jiné samostatné a výdělečné činnosti.

Vedení účetnictví

Svým klientům zajišťujeme kompletní vedení jejich účetnictví v průběhu celého roku, včetně ročních účetních závěrek, zpracování přiznání k daním z příjmů a DPH, k silniční dani, dani z převodu nemovitostí či dani z nemovitostí. S námi na své účetnictví pomyslíte vždy s lehkou hlavou. Jste přesvědčeni, že vedení účetnictví zvládáte bezchybně? Nic Vás dosud nezaskočilo? I přesto Vám ukážeme mezery ve strategii či plánování lidských zdrojů.

Daňová evidence

Naše služby využijete, i pokud jste subjekt s daňovou evidencí, tedy s dřívějším tzv. jednoduchým účetnictvím. I v tomto případě vám zajistíme účetní závěrku a zpracujeme nejen přiznání k dani z příjmů, ale současně též nezbytné přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Daňová evidence může v startovacím období firmy zbrzdit rozvoj, neboť vás zbytečně časově a administrativně zatíží. Věnujte svůj čas přínosným věcem a předejte starosti na naši hlavu.

Daňové poradenství

Daňová problematika je pro laika mnohdy tvrdým oříškem. Naši lidé však mají přehled o každé novince a změně v příšlušným zákonech a včas vás upozorní na nové povinnosti i výhody. Vaše daně budou s naší pomocí optimalizované, s ohledem k plánovaným aktivitám. Poradíme nejvhodnější postup při již existujících problémech, budeme vás zastupovat při jednání s finančním úřadem, v daňovém řízení před soudem a podobně. Daňové poradenství zahrnuje i hloubkovou analýzu vaší daňové agendy, návrh řešení a realizaci zvolené strategie, kladný dopad je zaručen.

Zpracování mezd

Ať jste malá, střední nebo velká společnost, svěřte mzdy svých zaměstnanců do našich rukou. Každý měsíc pro vás nejen přehledně mzdy zpracujeme, ale zprostředkujeme i kontakt s pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení. Veškeré nezbytné hlášení a přehledy vypracujeme a rozešleme, zajistíme také vyplňování žádostí vašich zaměstnanců, týkající se jejich mzdy a zdravotního a sociálního pojištění. Zpracování mezd naší kanceláří Vám ušetří čas, který můžete věnovat rozvoji společnosti nebo trávit s rodinou.