Vedení účetnictví

Vedení účetnictví si můžete zajistit vlastními silami, nebo jej svěřit do rukou nám, profesionálům. Spolupráce s námi pro vás bude znamenat jen samá pozitiva:

Ušetříte

Nejen čas, který tak můžete plně věnovat svému podnikání. Ale též mzdové náklady na zaměstnance, který by se vaším účetnictvím měl zabývat. A další finanční prostředky, které byste vydali za speciální software nutný k účetní agendě. Nám platíte jen za skutečně odvedenou práci. Starat se o vás bude vždy jedna a táž účetní, která má na starosti kompletní agendu vaší firmy a se kterou budete v kontaktu při všech běžných záležitostech.

Máte přehled

Pokud nám vedení svého účetnictví svěříte, budete mít jasný a neustálý přehled o dění ve vašich financích a majetku. Na začátku spolupráce provedeme prvotní komplexní kontrolu daňových dokladů a předložíme náš návrh na optimalizaci vašich daní. Pravidelně vám budeme zasílat reporty s měsíčními hospodářskými výsledky. Včas vás upozorníme a prokonzultujeme s vámi případná salda neuhrazených faktur a všechny ostatní provozní problémy se zaúčtováním firemních akcí, ať už běžných nebo mimořádných.

Víte, co potřebujete

Náš servis zahrnuje konzultace ohledně správnosti zaúčtování dokladů či výstupů z účetnictví, komunikaci s úřady, zpracovávání podkladů pro banky v případě jednání o poskytnutí úvěrů nebo včasné upozorňování na legislativní změny. Naše účetní konzultace pro vás budou přínosné v každodenním podnikatelském běhu.

Máte o starost méně

Odpovědnost za kvalitu a správnost vašeho účetnictví se přenáší na nás, případná penále, zaviněná činností naší firmy, jsou v plné výši hrazena z našeho pojištění.

24 / 7

Veškeré vydané a přijaté faktury, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady a bankovní výpisy, ale i zápisy z valných hromad a kopie různých smluv. To vše a případně další dokumenty k zaúčtování, nám můžete dodávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, fyzicky nebo elektronicky.